Ga regelmatig op controle bij uw eigen tandarts. Die kent de historie van uw mondsituatie en uw implantaten.
Dat is wel zo vertrouwd. Steeds vaker stuurt de tandarts u langs het tandtechnisch laboratorium.
Bijvoorbeeld om de kleur te bepalen die het beste bij uw gebit past.

In de Verklaring van Overeenstemming staan alle gebruikte materialen en unieke aankoopnummers vermeld.
Zo kan altijd de herkomst gecontroleerd worden en weet u waarvoor u betaald. Vraag hierom bij uw tandarts.

Recht op kopienota tandtechniek:
Tevens heeft u als patiënt het recht om gespecificeerd te weten wat de kosten zijn die voor uw behandeling in rekening worden gebracht.
Zowel van de kosten van de tandarts als die van het tandtechnisch laboratorium.

De tandtechnische laboratoria aangesloten bij de Branchevereniging Tandtechniek verstrekken uw tandarts desgevraagd twee exemplaren van hun gespecificeerde rekening.
Eén voor de tandarts en één voor u, de patiënt. Vraag om deze kopienota tandtechniek bij uw tandarts.