DemaQs:

Sinds de invoering van het Besluit Medische Hulpmiddelen in 1998 is ons laboratorium volledig DemaQs®gecertificeerd.
Dit is een kwaliteitssysteem specifiek gericht op de tandtechniek.
Het doel van DemaQs® is er voor te zorgen dat medische hulpmiddelen aan de patiënten,
gebruikers en derden een hoog niveau van bescherming bieden en de prestaties leveren die er door de fabrikant aan zijn toegeschreven.
Daarnaast beschrijft het de voorwaarden waaronder medische hulpmiddelen in Nederland op de markt mogen worden gebracht.
Het DemaQs® certificaat is 6 jaar geldig mits de 2-jaarlijkse nacontroles positief zijn.