Eigen bijdrage implantaatgedragen gebitsprothese (kunstgebit) per 1 januari 2017 omhoog

27 juni 2015 –

De eigen bijdrage voor de implantaatgedragen gebitsprothese (kunstgebit) gaat per 1 januari 2017 omhoog. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport volgt hiermee het advies uit het rapport Implantaatgedragen gebitsprothesen op dit punt van het Zorginstituut. Door het verhogen van de eigen bijdrage voor de implantaatgedragen gebitsprothese wil de Minister deze bijdrage meer in evenwicht brengen met die voor de ‘normale’ gebitsprothese. In de huidige praktijk komt het regelmatig voor dat een ‘normale’ prothese voor de patiënt duurder uitvalt dan een (hoogwaardiger) implantaatgedragen prothese. De exacte hoogte van de eigen bijdrage die per 1 januari 2017 betaald zal moeten worden zal nog worden vastgesteld.

 

Bron: Tandtechnisch magazine

Leave a Comment

Comment (required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Name (required)
Email (required)