Wat is een Klinisch Prothese Technicus (KPT) :

Een klinisch prothesetechncius is een tandtechnicus die in opdracht van de tandarts alle of een deel van de handelingen bij de patiënt uitvoert
bij het aanmeten van een volledige gebitsprothese. De verwijzende tandarts is eindverantwoordelijkheid en voert de eindcontrole uit.

Voor de vervaardiging van uw prothese moeten diverse fases worden doorlopen. Omdat de klinisch prothesetechnicus doorgaans in het lab aanwezig is,
is het gebruikelijk dat de patiënt naar het laboratorium toekomt.